Komisja Rewizyjna 2009-02-13

 

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Nowosądeckiego,  odbędzie się w dniu:
13 luty 2009 r.(piątek) godz. 10.30 sala obrad, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 4 lutego 2009 r.
 3. Analiza sytuacji  w SP ZOZ Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w oparciu m.in. o:
  -protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej na podstawie Uchwały Nr 472/2008 Zarządu powiatu Nowosądeckiego,
  -zalecenia pokontrolne wydane przez zespół kontrolny,
  -wyjaśnienia do zaleceń pokontrolnych przedstawionych przez Annę Migacz p.o. Dyrektora SP ZOZ Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2009-02-12 | 12:57