Komisja Statutowa 2008-11-05

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 5 listopada 2008 r. o godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 Sala konferencyjna (pok.207)

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany do Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-10-29 | 14:07