Komisja Statutowa 2008-12-05

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 5 grudnia 2008 r. o godz.13:15 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33   Sala konferencyjna (pok.207)

 

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły z komisji

                                 


data publikacji: 2008-12-03 | 12:48