Komisja Statutowa 2009-01-30

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2009 r. o godz. 13 :00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33   Sala konferencyjna (pok.207)


Proponowany porządek posiedzenia

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji w 2008 roku.
  4. Omówienie i przyjecie Planu Pracy Komisji Statutowej RPN na rok 2009.
  5. Dyskusja nad usprawnieniem przepływu informacji pomiędzy Komisjami Rady ,Zarządem i Przewodniczącym Rady.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

                                 

data publikacji: 2009-01-23 | 11:21