Komisja Statutowa 2009-08-07

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
07 sierpnia  2009 r.  o godz. 11.45 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 sala konferencyjna (pok. 207)


Porządek posiedzenia.

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Protokoły z komisji


data publikacji: 2009-07-31 | 15:11