Komisja Statutowa 2009-11-06

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 6 listopada 2009 r. o godz. 11.30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33  sala konferencyjna (pok. 207)


Porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Muszynie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2009-11-04 | 14:48