Komisja Statutowa 2009-12-07

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 7 grudnia 2009 r. o godz. 13.00  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33  sala konferencyjna (pok. 207)


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji w 2009 roku.
  6. Omówienie i przyjecie Planu Pracy Komisji Statutowej RPN na rok 2010.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-12-03 | 11:57