Komisja Statutowa 2010-03-26

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
6 marca 2010 r.  o godz. 11:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33  Gabinet Wicestarosty  (pok. 212)


Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie ustanowienia
i określenia zasad przyznawania odznaki honorowej " Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej".
4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
5.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej.
6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.Zamknięcie posiedzenia.
Z poważaniem
  

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-03-24 | 14:56