Komisja Statutowa 2010-10-18

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
18 października 2010 r. o godz.9:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 pokój radnych 221


Porządek posiedzenia.

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci i Młodzieży w strukturze Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.

5.Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany Uchwały
Nr 328/XXXII/2009 z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich".

6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

7.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-10-18 | 09:06