Komisja Statutowa 2007-01-25

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 25 stycznia 2007r.  o godz. 9.00  Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33  Gabinet Wicestarosty Nowosądeckiego p.213

 

Porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowej RPN.
  3. Opracowanie i przyjęcie projektu Planu Pracy Komisji na rok 2007.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej-Szpital im.dr J.Dietla   w Krynicy Zdroju.
  5. Omówienie sprawy powołania i funkcjonowania Rady Społecznej SPZOZ Szpitala im.dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:16