Komisja Statutowa 2007-02-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2007 r. o godz. 11.15 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 sala konferencyjna (pok.207)

 

Porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 441/XLV/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 września 2006r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie 4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:17