Komisja Statutowa 2007-05-21

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej, które odbędzie się
w dniu 21 maja 2007 r.  (poniedziałek) o godz. 15.15 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Gabinet Wicestarosty – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zapoznanie Członków Komisji z propozycjami zmian zgłoszonych przez Radnych do Statutu
    i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego..
  5. Dyskusja nad zmianami w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-28 | 14:29