Komisja Statutowa 2007-08-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 sierpnia  2007r.  o godz. 11:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, sala konferencyjna (pok.207).

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie
     i zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Protokoły komisji


 

 

data publikacji: 2008-04-17 | 08:19