Komisja Statutowa 2007-09-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 27 września 2007r. o godz. 10:15 Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 
sala konferencyjna (pok.207)

 

Porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się i przeanalizowanie statutów i regulaminów jednostek SP ZOZ:  Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu oraz Szpitala im. J. Dietla w Krynicy Zdroju.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.


Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:20