Komisja Statutowa 2007-10-25

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 25 października  2007r.  o godz. 10:30
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 
Gabinet Wicestarosty Nowosądeckiego (pok.213)


Porządek posiedzenia.

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie  zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. Dr  J. Dietla w Krynicy Zdroju.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany do Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany do Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Klęczanach.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały
  Nr 231/XXXI/2001 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 20 sierpnia 2001r.
  w sprawie zmiany i ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatu Nowosądeckiego.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz.  1592 z późn . zm .).

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:21