Komisja Statutowa 2007-12-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 grudnia 2007 r.  o godz. 12:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 
sala konferencyjna (pok.207)

 

Porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska  Młodziezowego w Grybowie.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 415/XLII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Nowosadeckiego w Nowym Sączu.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktu założycielskiego dotyczacego utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marcinkowicach.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:22