Komisja Statutowa 2008-02-12

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 12 lutego 2008 r. o godz. 11:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 Sala konferencyjna (pok.207)

 

Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji w 2007 roku.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:15