Komisja Statutowa 2008-02-22

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 22 lutego 2008 r. o godz. 11:45 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 Gabinet Wicestarosty (pok.213)


Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany uchwały Nr 138/12/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie aktu załóżycielskiego dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego
    w Marcinkowicach.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-17 | 08:14