Komisja Statutowa 2008-05-26

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 26 maja 2008 r. o godz. 14:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33 Sala konferencyjna (pok.207)


Proponowany porządek posiedzenia.

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński


Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz.  1592 z późn . zm .).

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-05-26 | 13:50