Komisja Statutowa 2008-08-28

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 28 sierpnia 2008 r. o godz. 13:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala konferencyjna (pok.207)Proponowany porządek posiedzenia.


 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian
  w Statucie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  w Zbyszycach.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian
  w Statucie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  w Muszynie.

 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

 6. Zamknięcie posiedzenia.

data publikacji: 2008-08-25 | 10:27