Gmina Krynica-Zdrój

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5002A zlok. Tylicz Góra Horb. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.8.2023 z dnia 31.01.2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: BT20939 KRYNICA DEPTAK, zlok. ul. Piękna 17, m. Krynica-Zdrój - Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o

  ORL-I.6221.7.2023 z dnia 25.01.2023
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: 57314 (26314N!) zlok. dz. o nr ewid. 243/1 obręb. Piorunka. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.2.2023 z dnia 09.01.2023
 • Korekta do zgłoszenia instalacji nr BT24339 , ul. Słotwińska, dz. o nr ewid. 24/1, Krynica-Zdrój

  ORL-I.6221.67.2022 z 04.01.2023 Korekta dotyczy numeru działki ewid.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT24339 zlok. w m. Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska, dz. nr 24/1, gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.67.2022 z dn. 30.11.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7034B z lok. w m. Krynica Słotwiny, dz. nr 136. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.59.2022 z dnia 26.10.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5005A zlok. w m. Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.53.2022 z dnia 08.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7511_A zlok. w m. Mochnaczka Wyżna, dz. nr 30/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.47.2022 z dnia 29.08.2022 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57193 (26193N!) zlok. w m. Tylicz, Góra Horb, dz. nr 1559/1 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM:57314 (26314N!) zlok. w m. Piorunka, dz. nr 243/1 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

 •   1  2  3  4    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-07 | 13:17