Gmina Krynica-Zdrój

 • Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej PEM: NWS7022_B zlok. w m. Krynica-Zdrój na dz. nr 25 i 26 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o. Znak: ORL-I.6221.18.2021

 • Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej PEM: NWS7009_A, zlok. w m. Berest - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o. Znak: ORL-I.6221.17.2021

 • Aktualizacja zgłoszenia instalacji 5482 KRYNICA GÓRSKA

  aktualizacja zgłoszenia
 • Sprawozdanie z badań dla instalacji 5482 KRYNICA GÓRSKA

 • BT_20513_Krzyżówka Dwa w m.Mochnaczka Wyżna - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.31.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: STACJA BAZOWA BT_20513_Krzyżówka Dwa w m. Mochnaczka Wyżna - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.31.2020
 • NWS5005_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.48.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5005_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.48.2020
 • Zaświadczenie o braku sprzeciwu - NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021

  Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021
 •   1  2  3  4 
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-07 | 13:17